In het kort:

FKC staat voor ‘Fundamentele Kinesiologische Communicatie’; de methode die Kristien Mechelmans ontwikkeld heeft. Hiermee kan je als hulpverlener fundamenteel kinesiologisch testend communiceren met het wetende deel van je cliiënt of met een gids. Met het juist gebruiken van deze techniek kan een hulpverlener juist en gedetailleerd testen. Hierdoor kan de hulpverlener weten op welke domeinen hij of zij, laag per laag, je problemen kan aanpakken.

Voor wie wat meer wil weten:

FKC werd ontwikkeld door een arts. Kristien haar klassieke medische kennis gecombineerd met het kinesiologisch testen geeft een heel efficiënte en unieke aanpak. Door de directe communicatie met het lichaam kunnen we snel tot het oorspronkelijk probleem komen. Naast het uitpluizen wat het probleem is, kunnen we ook testen welke aanpak werkt. We werken op de vier essentiële domeinen waarop je kan problemen ontwikkelen: structureel, biochemisch, emotioneel en energetisch.

  • Op structureel vlak kunnen we oa. op een zachte manier wervels, schedel, bekken, ledematen… manipuleren. Daarnaast werken wij op ‘injuries’. Dit zijn oude kwetsuren die nog steeds een stressreactie veroorzaken in je lichaam.
  • Op biochemisch vlak testen we welk het oorspronkelijke tekort is en corrigeren dat met supplementen. Door het oorspronkelijke tekort te zoeken, hoef je niet elk systeem waar biochemisch iets fout loopt te corrigeren. Hierdoor beperk je drastisch het aantal supplementen dat je dient te nemen. Je hoeft vaak ook maar kortstondig deze supplementen te nemen omdat we het lichaam zijn zelf-herstellend vermogen teruggeven. We werken enkel met degelijke supplementen. Daarnaast geven we gepersonaliseerd voedingsadvies, rekening houdend met je tekorten en voedingsintoleranties.
  • Op emotioneel vlak werken we met bloesems, maar vooral met fundamentele emotionele transformatie technieken (FETT). Veel van je huidige emoties wegen zwaar door de oude lagen die eraan gekoppeld zijn. Met FETT zoeken we waar het trauma of de emotie vandaan komt en koppelen de invloed daarvan op je leven ‘los’ op een diep en wezenlijk niveau.
  • Op energetisch vlak bieden we oa. acupressuur. Hiermee werken we op de acupunctuurpunten en meridianen zonder naalden te gebruiken. Daarnaast pakken we meerdere uiteenlopende oorzaken van je energietekort en je energielekken aan: van slecht werkende cellen en slaapproblemen tot een geblokkeerde chakra of een te laag trillingsgetal. Hier past ook heel het spirituele luik: van gronding, afscherming en karma tot het gaan van je zielsweg.

Het is onze bedoeling om cliënten zo zelfredzaam mogelijk te maken. We leren je alles wat je zelf kan doen ook aan, zodat je hiervoor niet telkens moet langskomen.


Wil je nog meer info:

Een kort introductiefilmpje kan je vinden vie deze link: https://youtu.be/CO0bm5R_eX8

Dan kan je de gefilmde infoavond bekijken via deze link: https://youtu.be/Wha2ihUC85k

Ook kan je terecht op onze FKC-website: www.kristienmechelmans.be

Van deze website mag niets gebruikt of gekopieerd worden, noch naar gerefereerd worden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kristien Mechelmans.