Waarom

Ik krijg geregeld de vraag naar een 'goed boek' over het spirituele. Veel patiënten willen daar graag iets meer over weten. Zeker als blijkt dat we daar toch geregeld op uitkomen in de raadpleging. Maar dat is geen simpele vraag. Er zijn weinig echt goede boeken die leesbaar en juist zijn. Vanuit persoonlijke en therapeutische interesse heb ik zoveel boeken gelezen, zoveel opgepikt in cursussen... en dat allemaal al testend gecheckt. Ik heb zoveel al testend bijgeleerd... Maar ik heb daar nog geen boek over geschreven...

Vandaar, op verzoek van vele patiënten: een avondvullende les over 'het spirituele'. 

      je krijgt meer informatie over

  • de lichtwereld en haar bewoners
  • incarneren
  • densiteiten en dimensies
  • karma
  • verlichting
  • waarom aarde?
  • ...

Voor wie ?

Deze les staat open voor iedereen. Je hoeft geen patiënt te zijn of te kunnen testen.

Als je van plan bent de lessenreeks hulpverlenen te volgen dan is het extra volgen van deze les overbodig. Deze info komt ook aan bod in de lessenreeks.

Praktisch

De les spiritueel gaat door in het FKC-centrum: in't Quadraat, Tervantstraat 117 B, 3583 in Paal, van 19u00 tot 22u00 en staat open voor iedereen. Er is voorlopig geen les spiritueel meer gepland.


Je dient je op voorhand in te schrijven voor de les. Vermeld je naam, (privé)mailadres en GSM-nummer.

  • liefst met een mail naar  info.quadraat@gmail.com
  • via het secretariaat: 011/19.48.69 op ma-woe-vrij van 12u00-13u00. 

Je ontvangt een bevestigingsmail. Later volgt een mail met meer details, oa. over het lesgeld van 110 euro, incl BTW. 

Je krijgt cursusmateriaal in de les. 

De les wordt gegeven door Kristien Mechelmans

Van deze website mag niets gebruikt of gekopieerd worden, noch naar gerefereerd worden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kristien Mechelmans.