Wat ?

Weet je het soms ook niet meer met al die onduidelijke en tegenstrijdige informatie rond voeding? Ben jij het ook beu om al die minuscule ingrediëntenlijsten uit te pluizen? Wil je ook weten wat voor jou waardevolle verzorgingsproducten, supplementen of medicijnen zijn? Ben jij ook nieuwsgierig naar wat jouw wetende deel je te vertellen heeft?

Kom zelf leren testen in deze unieke cursus!

Je leert in één les:        

 • jezelf testen
 • anderen testen
 • de valkuilen kennen en aanpakken
 • vragen stellen
 • de belangrijkste vraag

Als je al elders hebt leren testen, ken je toch 'de valkuilen' van het testen nog niet. Als je deze niet kent, kan je echt fout testen. Ik heb ze niet geleerd in mijn opleidingen... Ik heb ze zelf ontdekt en uitgewerkt hoe je ze kan aanpakken. 


Voor wie ?

Deze les staat open voor iedereen. Het is nuttig maar niet verplicht om reeds de infoavond gezien te hebben. Je hoeft niet geregistreerd te zijn of al een afspraak bij een FKC-er gehad te hebben. Je hoeft geen medische voorkennis te hebben. 

Iedereen die later wenst deel te nemen aan de opleiding voor hulpverleners, dient deze les testen te volgen. 

Sinds dit jaar bieden we 2 soorten lessen testen aan: de 'gewone' les testen, op een avond van 19u00 tot 22u00. Deze les wordt gegeven door Kristien Mechelmans en kost 80 euro. Er zjin voldoende helpende FKC-ers aanwezig om je persoonlijk te begeleiden tijdens de oefensessies. De data hiervoor zijn:

 • woensdag 17 februari 2021
volzet
 • maandag 22 februari 2021
volzet
 • woensdag 24 februari 2021
volzet
 • maandag 1 maart 2021
volzet
 • maandag 8 maart 2021
volzet
 • maandag 26 april 2021
volzet
 • maandag 3 mei 2021
volzet


Daarnaast is er de mogelijkheid tot een 'tragere' les testen waarin dezelfde info gegeven wordt maar aan een trager tempo en met langere pauzes. Deze les loopt van 9u00 tot 16u00 en wordt gegeven door Stien Stuyts. Stien is afgestudeerd FKC-er maar ook een gedreven leerkracht. Kristien Mechelmans is telkens in deze lessen aanwezig en helpt mee in de oefensessies. Deze les kost 140 euro. De data van deze tragere les testen zijn:

 • maandag 8 februari 202
volzet
 • maandag 29 maart 2021
volzet


e nieuwe data voor de lessen testen in 2022 komen - indien de covid-maatregelen geen roet in het eten gooien - op 1 september op deze website. Je kan je niet laten noteren op een wachtlijst.


Praktisch

Je dient je op voorhand in te schrijven voor de les. Vermeld je naam, (privé)mailadres en GSM-nummer. Meldt niet alleen de datum van je voorkeur, maar ook de andere data waarop je zou kunnen.

 • liefst met een mail naar info.quadraat@gmail.com
 • via het secretariaat: 011/19.48.69 op ma-woe-vrij van 12u00-13u00.

Je ontvangt dan een bevestigingsmail. Later volgt een uitgebreidere mail met meer concrete details. 

Je krijgt in de les een cursustekst. 

Al de lessen vinden plaats in het FKC-centrum: in't Quadraat, Tervantstraat 117B, 3583 Paal


Voorbereiding les testen

Samen met de mail ontvang je ook een tekst en een filmpje rond 'ijken'. Dit is de manier waarop je 'sterk' en 'zwak' bepaalt. Het is de bedoeling dat je dit op voorhand goed oefent, zodat je je hier al zeker over voelt. Dan kan je je tijdens de oefeningen in de ‘les testen’ beter concentreren op de nieuwe dingen die we leren. Het is zeker niet nodig dat je op voorhand de infoavond volgt.

Van deze website mag niets gebruikt of gekopieerd worden, noch naar gerefereerd worden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kristien Mechelmans.