Wat ?

Wil je je verder verdiepen in FKC, zodat je er echt zelf mee aan de slag kan? Dan nodig ik je graag uit voor de lessenreeks hulpverlenen.

Je leert in elf lessen het aanpakken van             

  • emotionele problemen
  • energetische problemen
  • biochemische problemen
  • structurele problemen

Je krijgt meer informatie over          

  • het spirituele
  • voeding

Je leert werken met       

  • helende handen

Dankzij het juist testen kan je, los van het beschikken over een grote en ruime medische kennis, veel problemen opsporen en correct identificeren. Het aanpakken van deze problemen gebeurt dan aan de hand van enkele eenvoudige maar zeer waardevolle technieken.

Voor wie ?

Je hebt geen achtergrond nodig als hulpverlener, noch de ambitie om later professioneel met FKC aan de slag te gaan. Voorwaarde is dat je de les testen hebt gevolgd en het daarop aansluitend terugkommoment.
Het terugkommoment wordt in de lente georganiseerd en bestaat ook in 'gewone' versie: 's avonds, op de praktijk, aan 110 € voor een les, en gegeven door Karen Vanbilsen. Er is ook een 'trage' versie: overdag, op de praktijk, aan 160€ voor een les, gegeven door Stien Stuyts. Kristien Mechelmans is telkens aanwezig. De data voor de terugkommomenten komen niet op deze website. Enkel wie deelgenomen heeft een aan les testen ontvangt hiervan een uitnodiging.
Op een terugkommoment gaan we nog wat dieper in op het testen met FKC: getallen zetten, een klacht uitsplitsten, moeilijkheden, je kan er met je vragen terecht en nog oefenen onder begeleiding.Daarna bekijken we samen of het voor jou de moeite waard kan zijn om de hele lessenreeks 'hulpverlenen met FKC' te volgen. 

De lessenreeks van het opleidingsjaar 2023-2024 omvat tien lessen per film en vijf 'live' contactmomenten op maandag- of woensdagavonden tussen september en juni. De live-lessen zijn van 19u00 tot 22u00. Deze contactmomenten dienen voor demonstraties, oefensessies en als gelegenheid tot het stellen van vragen. De info uit de lessen spiritueel en voeding zit in deze lessenreeks vervat. Deze dien je dus niet apart te volgen. 

Praktisch

De concrete info over de 'lessen voor hulpverlenen' komt niet op deze site, maar krijg je enkel na het volgen van de 'les testen' via mail.

De volledige cursus kost 2500 euro, incl BTW. Voor wie dit financieel moeilijk haalbaar is: contacteer mij even per mail, dan bekijken we wat er kan (kristien.quadraat@gmail.com).

Wie wenst kan een examen afleggen. Als je slaagt, ontvang je een getuigschrift en kan je er voor kiezen om je gegevens te vermelden op onze FKC-website. 

Van deze website mag niets gebruikt of gekopieerd worden, noch naar gerefereerd worden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kristien Mechelmans.